Дізнайтесь чому 150+ клієнтів вибрали
бухгалтерське обслуговування саме у нас

Управлінський облік

Управлінський облік: налаштування, ведення, аналіз

Чому ваш бізнес потребує управлінського обліку?

Управлінський облік необхідний, якщо ви хочете:

 1. Приймати обґрунтовані рішення: розуміння реальної фінансової ситуації: вартості продукції, маржі, прибутковості кожного напрямку тощо, – дає можливість приймати рішення на основі фактів, а не інтуїції.
 2. Контролювати та аналізувати ситуацію: без систематичних управлінських звітів важко виміряти прогрес і ефективність різних підрозділів бізнесу. Звіти допомагають відстежувати витрати, доходи, і надають змогу оперативно реагувати на виклики.
 3. Розвивати свою справу та планувати: використання бюджетування та фінансового прогнозування для ефективного контролю витрат та визначення майбутніх напрямків розвитку. Управлінський облік дає вам чітке розуміння того, де ви витрачаєте гроші і де можете зекономити.
 4. Мати ефективне ціноутворення: розробка цінової стратегії на основі реальних цифр, яка оптимізує прибутки і забезпечує конкурентоспроможність.
 5. Підвищити довіру інвесторів, партнерів та кредиторів: ясність і прозорість ваших фінансів зроблять ваш бізнес більш привабливим для інвесторів та бізнес-партнерів. Вони побачать, що ви розумієте свою справу та маєте контроль над економічними аспектами діяльності.
 6. Швидко адаптуватися до змін на ринку: управлінський облік дає можливість швидко реагувати на ринкові зміни. Аналізуючи тенденції і адаптуючи ваші фінансові стратегії в реальному часі, ви завжди будете попереду конкурентів.
 7. Оптимізувати процеси: звіти можуть виявити недоліки у процесах та оперативності, дозволяючи менеджменту оптимізувати виробництво, логістику, управління персоналом та інші ключові процеси.

Безперечно, це не весь перелік переваг і можливостей, які дає бізнесу управлінський облік та управлінські звіти. В умовах постійної зміни ринкових умов, управлінські звіти допомагають адаптуватися і виживати. Вони допомагають вам не просто реагувати на зміни, але й передбачати їх, готуючи ваш бізнес до майбутніх викликів. Звіти забезпечують вас інформацією, яка робить вас провідним у вашій галузі.

МІФИ про управлінський облік

 1. Я і так все знаю про власний бізнес

Тримати інформацію в голові можливо, але це досить складно. Ще складніше аналізувати таку інформацію, та при цьому не упустити якісь важливі моменти. Дослідження підтверджують, що бізнеси, які починають використовувати управлінські звіти в своїй роботі суттєво збільшують продуктивність та ефективність, завдяки тому, що керівник бачить і контролює всі аспекти діяльності на основі конкретних цифр, а не суб’єктивних думок.

 1. В мене малий бізнес, управлінський облік потрібен для великих компаній

Саме малий бізнес найбільш вразливий від помилкових управлінських рішень. Помилкові рішення ведуть до втрат, які для малого бізнесу можуть бути більш критичними, ніж для великих. Якщо ви хочете розвивати бізнес і уникати непотрібних помилок, втрат і фінансових труднощів – управлінська звітність єдиний надійний інструмент.

 1. Управлінський облік не має нічого спільного з бухгалтерським обліком

Дані управлінського обліку мають базуватись на бухгалтерських даних, при окремому веденні управлінського та бухгалтерського обліку – є можливість помилок, неврахування важливих даних та представлення некоректної картини про діяльність компанії.

 1. Управлінський облік – це занадто дорого та складно

Все те так складно, як здається з першого погляду. Управлінські звіти можуть мати зручну і зрозумілу форму. Інформація, на основі якої будується управлінський облік, фактично вже є в вашому бухгалтерському обліку.

 1. Управлінський облік не можна вести на аутсорсингу

Це помилкове твердження, так як багато компаній залучають аутсорсинг для ведення управлінського обліку. Це має ряд переваг, і працює ефективно. Ви залучаєте спеціалістів, які коштують на ринку досить дорого, за більш доступною ціню, і платите лише за результат. Спеціалісти працюють з різними компаніями і постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень, що забезпечує високу якість роботи та відсутність необхідності витрачати ресурси на навчання власного фінансиста. Спеціалісти аутсорсингу допоможуть організувати процес ведення обліку, а також можуть брати участь у стратегічних нарадах підприємства, щоб більш глибоко розуміти плани компанії та її стан.

Стандартний пакет управлінських звітів

Три основні звіти:

 1. Гроші – Звіт про рух грошових коштів:
 • контроль грошових потоків,
 • система вхідних/вихідних оплат,
 • відокремлення грошей бізнесу та власника,
 • достатність грошей для діяльності бізнесу,
 • попередження ризиків касових розривів,
 • платоспроможність.

Аналізуємо: надходження/виплати за період; за видами діяльності; позитивне сальдо по грошовому потоку; аналіз витрат грошей: межі, вилки, ліміти; аналіз аномалій; забезпеченість грошима.

 1. Прибуток, фінансовий результат – Звіт про прибутки та збитки
 • структурування бізнесмоделі,
 • система обліку та звітності,
 • оптимізація витрат,
 • система ключових показників та їх інтерпретація,
 • планування та бюджетування,
 • максимізація прибутку,
 • зростання рентабельності.

Аналізуємо: продажі компанії; собівартість відвантаженої продукції; загальний прибуток бізнесу та динаміка змін; прибуток у розрізі напрямків бізнесу: проєкти, напрямки, послуг тощо; маржинальність по основних напрямках та проєктах, а також компанії в цілому; сукупні витрати та долю кожної  категорії витрат відносно продажів; рентабельність бізнесу та динаміка змін.

 1. Активи та власний капітал, фінансовий стан – Баланс
 • скільки грошей вкладено в бізнес,
 • куди розподілився прибуток,
 • структура активів,
 • структура пасивів,
 • чистий робочий капітал,
 • віддача власного капіталу,
 • показники ліквідності,
 • фінансова стійкість / залежність,
 • максимізація ринкової вартості бізнесу.

Аналізуємо: фінансове становище бізнесу; аналіз активів; власний капітал та його рентабельність; співвідношення оборотного капіталу до поточних зобов’язань; як розподілився прибуток; темпи змін дебіторської та кредиторської заборгованостей; за рахунок яких коштів живе компанія: своїх чи позикових.

А також можуть бути налаштовані додаткові звіти:

 • звіт про продажі у різних розрізах: по контрагентах, по номенклатурі, по географічним сегментам (ринкам) тощо;
 • дані про маржу – різниця між доходом (виручкою) та собівартістю;
 • контроль дебіторської та кредиторської заборгованості;
 • звіт про структуру витрат за компонентами (собівартість).
 • звіт про структуру витрат у розбивці: змінні /постійні витрати;
 • звіт про складські запаси;
 • виробничі звіти;
 • внутрішні бюджети – це фінансові плани на майбутнє;
 • графік платежів. Платежі по контрагентам, податки, збори;
 • інше.

Як ми працюємо:

 1. Фіксуємо точки входу та виходу коштів в бізнес та з бізнесу, незалежно від кількості юридичних осіб, підприємців тощо. Всі рахунки/каси бізнесу збираємо в єдиному місці
 2. Створюємо структуру бізнесу: єдину структуру доходів та витрат, виділяємо проекти/напрями (за необхідністю) тощо. Прописуємо структуру та погоджуємо з Замовником.
 3. Встановлюємо та прописуємо правила і призначаємо відповідальних осіб: за надання інформації з боку Замовника і за ведення обліку з нашого боку.
 4. Обраємо зручний інструмент ведення фінансів бізнесу – програмне забезпечення.
 5. Забезпечуємо своєчасність внесення всіх фінансових операцій (даних щодо руху грошей по всіх рахунках в бізнесі, нарахування доходів, витрат).
 6. Відділяємо рахунки, картки, каси для особистого використання власником та для потреб бізнесу.
 7. Будуємо основні фінансові звіти: Звіт про рух грошей, Звіт про прибутки та збитки, Звіт Баланс. Всі звіти в управлінській формі – зручні та зрозумілі для власника бізнесу.
 8. Створюємо додаткові деталізовані звіти: про продажі, собівартість, маржу, витрати тощо.
 9. Надаємо рекомендації для власника на основі фінансових звітів та основних фінансових показників.

Управлінський облік – це інструмент, що дає можливість будь-якої хвилини знати реальний стан справ у компанії, швидко реагувати на зміну ситуації, приймати обґрунтовані управлінські рішення, об’єктивно оцінювати свій бізнес.

Відсутність управлінського обліку призводить до недоотримання прибутку, а часто до втрат.

Візьми свій бізнес і майбутнє під свій контроль – замов управлінський облік.

Потрібна консультація?

Відповімо на всі запитання, просто заповніть форму

  Consulting GroupGolden Share

  Україна, Київ,
  вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6, поверх 11
  +38 (044) 237 72 76, +38 (093) 188 45 40