Дізнайтеся чому 150+ клієнтів обрали
юридичне обслуговування саме у нас

Корпоративне право

Корпоративне право – галузь права, котра регулює фінансово-господарську діяльність юридичних осіб, ця галузь права має три основні завдання:

 1. Встановлення правового статусу підприємства.
 2. Визначення порядку створення підприємства.
 3. Визначення порядку діяльності підприємства.

Корпоративне право стосується будь-якого господарського підприємства від моменту його створення до моменту ліквідації. Чим масштабніша компанія або корпорація, тим більше виникає складних юридичних питань, від вирішення яких безпосередньо залежить успіх діяльності організації.

Ми маємо досвід в процесах злиття і поглинання, управління компаніями, реорганізації та ліквідації та ін. Ми допомагаємо нашим клієнтам засновувати представництва в Україні, реєструвати нові і реструктуризувати вже існуючі компанії.

Ми готуємо внутрішні нормативні та інші корпоративні документи, супроводжуємо укладання договорів акціонерів і т.д.

Серед наших послуг юридичний аудит, податкове планування, валютні операції, отримання дозволів на концентрацію, проведення переговорів, підготовку проектів договорів та інших необхідних документів.

Ми надаємо допомогу при організації загальних зборів акціонерів, захищаємо і забезпечуємо реалізацію прав акціонерів і представляємо інтереси клієнтів у позовах акціонерів. Наші фахівці консультують корпоративних клієнтів у різних аспектах реєстрації, подачі документів, розкриття інформації, реєстрації на біржі, стосовно цінних паперів та інших питаннях дотримання законодавства.

Перелік наших послуг у сфері корпоративного права:

1. Послуги по створенню, реорганізації та ліквідації господарських організацій:

 • – Підготовка проектів документів для створення юридичних осіб та початку господарської діяльності: установчих документів, протоколів, локальних корпоративних документів.
  – Реєстрація юридичних осіб різних організаційно-правових форм, а також відокремлених підрозділів, представництв іноземних компаній, акредитація представництв іноземних банків.
  – Правовий супровід створення об’єднань юридичних осіб, компаній з управління активами, інвестиційних фондів, включаючи одержання всіх необхідних дозволів і реєстрацію випусків цінних паперів.
  – Правовий супровід реорганізації та ліквідації компаній.

2. Юридичний супровід діяльності підприємств:

 • – Контроль і координування дотримання відповідності вимогам всіх правових документів підприємства та його діяльності, координування законності діяльності підприємства.
  – Забезпечення безпеки та оптимізація діяльності підприємства за допомогою договорів з контрагентами, формування ефективної податкової, трудової та іншої політики підприємства і т.д.
  – Консультування та представлення інтересів в судах.

3. Супровід злиття і поглинання.

 • – Консультування щодо оподаткування операцій з активами.
  – Юридична допомога при злитті і поглинанні компаній.
  – Допомога у процесі підготовки продажу і виділення активів.
  – Супровід угод з придбання та продажу активів.
  – Складання правових висновків з питань злиття та поглинання.

4. Правове забезпечення операцій купівлі-продажу корпоративних прав:

 • – Проведення всебічної юридичної експертизи та оцінки господарської діяльності підприємства (Due Diligence).
  – Комплексне планування трансакцій купівлі-продажу корпоративних прав, включаючи питання фінансування та оптимізації оподаткування.
  – Розробка проектів необхідних документів: договорів купівлі-продажу, позики, застави, поруки, акредитива та інших.
  – Залучення для проведення угоди професійних учасників фондових ринків, включаючи реєстраторів, депозитаріїв, торговців цінними паперами.
  – Додаткові послуги: відкриття інвестиційних рахунків нерезидентам-інвесторам.
  – Запобігання недружніх поглинань: розробка положень установчих та регламентуючих документів господарського товариства, спрямованих на захист корпоративних прав; підготовка та проведення зборів акціонерів, учасників господарських товариств, документальне оформлення їх рішень;
  – інші заходи.

5. Юридичний супровід інвестиційних проектів:

 • – Аналіз інвестиційних проектів, дослідження й аналіз інвестиційних ризиків, аналіз інвестиційної привабливості того чи іншого проекту для капіталовкладень клієнтів.
  – Розробка програми дій, що дозволяють вибрати з декількох інвестиційних проектів найбільш прийнятний з точки зору інвестора, визначити віддачу грошових потоків, вибрати найбільш раціональну ціну капіталу.

6. Послуги в області корпоративного управління:

 • – Юристи надають допомогу в реалізації прав акціонерів, розробляють комплекс механізмів, що дозволяють акціонерам (інвесторам) контролювати діяльність керівників компанії і вирішувати проблеми з іншими групами впливу.

7. Додаткові послуги Компанії у сфері корпоративного права:

 • – Правова експертиза документів ПАТ, ПрАТ, ТОВ: статуту підприємства, протоколів загальних зборів, протоколів засідань правління, наглядової ради на предмет приведення їх у відповідність до чинного законодавства.
  – Супровід договорів з купівлі-продажу цінних паперів: консультування, розробка договорів, оцінка документів, що підтверджують право власності на цінні папери, ведення переговорів, оцінка стану підприємства – емітента.
  – Оформлення взаємин підприємства – емітента з реєстратором, зберігачем або депозитарієм.
  – Супровід договорів купівлі-продажу частки у статутному фонді господарського товариства.
  – Супровід угод по портфельних інвестиціях.
  – Супровід угод по прямих інвестиціях.
  – Консультування по інвестиційному законодавству.
  – Консультування по трудовому законодавству.
  – Корпоративні спори і позови акціонерів.

Робота з нами має ряд переваг

Професійне рішення всіх юридичних питань. Ми надаємо кваліфіковану юридичну підтримку, завжди концентруючи увагу на реальних потребах наших клієнтів. Ми готові запропонувати альтернативні та інноваційні рішення для досягнення Ваших цілей та реалізації проектів.

Умови співпраці, максимально сприяють досягненню стратегічних цілей Вашого бізнесу. З власного досвіду ми знаємо, наскільки важливим для забезпечення стабільності й успіху в діловому середовищі України є якість юридичної підтримки. Саме тому наша діяльність орієнтована на надання професійної юридичної допомоги в найкоротші терміни і на гнучких умовах, що сприяє досягненню нашими клієнтами стратегічних цілей.

Відповідальність і відкритість. Політика компанії націлена на розвиток усвідомлення у кожного фахівця того, що від його дій залежить доля його компанії, доля компаній, яким він надає послуги, доля людей, пов’язаних з діяльністю цих компаній. Відкритість і чесність є запорукою впевненості в прийнятому рішенні.

Потрібна консультація?

Відповімо на всі запитання, просто заповніть форму

  Consulting GroupGolden Share

  Україна, Київ,
  вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6, поверх 11
  +38 (044) 237 72 76, +38 (093) 188 45 40