Дізнайтесь чому 150+ клієнтів вибрали
бухгалтерське обслуговування саме у нас

BAS Малий бізнес

“BAS Малий бізнес” – це програмне забезпечення для ведення обліку та управління невеликими підприємствами. Воно дає можливість вести облік, аналізувати, планувати, контролювати діяльність підприємств в сфері послуг, виробництва, торгівлі.

“BAS Малий бізнес” – дає можливість підвищити ефективність управління та продуктивність роботи персоналу. Рішення досить просте у використанні, швидко налаштовується і не потребує особливих навиків. Але разом з тим дуже зручне і практичне для щоденної роботи.

Функціональні можливості

Господарські операції та первинні документи формуються в зрозумілих формах, що мають друковані форми та відповідають паперовим аналогам.

Єдина інформаційна база даних

У інформаційній базі є:

 • база клієнтів
 • банківські і касові операції, клієнт-банк, платіжний календар
 • розрахунки з контрагентами, персоналом
 • облік матеріалів, товарів, продукції
 • замовлення клієнтів, заказ-наряди
 • планування та облік виконання робіт і надання послуг
 • планування та облік виробничих операцій
 • планування завантаження ресурсів підприємства
 • торгові операції, у тому числі роздрібні продажі
 • облік персоналу, розрахунок заробітної плати
 • облік витрат і розрахунок собівартості
 • майно, капітал
 • доходи, витрати, прибутки і збитки
 • регламентована звітність для ФОП
 • фінансове планування (бюджетування) та ін.

Також наявний широкий спектр звітів для керівників та співробітників.

Проте програма не призначена для ведення бухгалтерського і податкового обліку, для цього потрібно використовувати “BAS Бухгалтерія” або “BAS Бухгалтерія КОРП”.

“BAS Малий бізнес” дає можливість вести облік кількох підприємств одночасно.

Продажі  та маркетинг

В “BAS Малий бізнес” можна вести облік товарного асортименту, цін та знижок, формувати плани продажів, взаємодію з покупцями і замовниками.

Автоматизовані операції з товарним асортиментом:

 • реєстрація і зберігання номенклатури товарів і послуг підприємства,
 • реєстрація, зберігання різних видів цін номенклатури, друк прайс-листа,
 • реєстрація видів знижок і націнок,
 • установка і зміна ціни, розрахунок ціни по базовому виду цін, цінам номенклатури або цінам контрагента, округлення.

Також підтримується:

 • зберігання способу розрахунку ціни (базовий вид цін і відсоток націнки), підтримка динамічних і розрахункових цін,
 • зберігання формату для виду цін номенклатури, що використовується при виведенні ціни в прайс-лист,
 • зберігання інформації про користувача, що змінив ціну номенклатури.

Плани продажів є в натуральному вираженні та у вартісному. Є загальні та по підрозділах.

Також реалізований план-фактний аналіз для аналізу продажів в різних розрізах: по товарах, цінах, підрозділах.

Підготовка продажів і робота з клієнтами в “BAS Малий бізнес” здійснюються операціями:

 • реєстрація і зберігання контактної інформації клієнтів
 • реєстрація договорів з покупцями
 • реєстрація і зберігання списку контактних осіб контрагентів та їх контактної інформації
 • реєстрація подій при взаємодії з покупцями і замовниками – вхідні і вихідні дзвінки, листи, зустрічі тощо
 • реєстрація замовлень покупців (замовлення фактично є специфікацією до договору, в якому відображені види товарів, робіт, терміни постачання/виконання, а також вартість)
 • реєстрація замовлень-нарядів (замовлення-наряд є одночасно документом планування виконання робіт і надання послуг, а також фактичним документом, що підтверджує факт виконання робіт, надання послуг, продажу товарів, обліку матеріальних і трудових витрат)
 • об’єднання замовлень покупців в проекти
 • формування графіку відвантаження товарів, виконання робіт, надання послуг
 • забезпечення потреби в товарах, роботах, послугах, які створюються замовленнями покупців шляхом резервування вільних залишків товарів на складах, розміщення в замовленнях постачальникам і/або замовленнях на виробництво
 • відстежування забезпечення замовлення покупця товарами, продукцією, роботами і послугами.

Серед документів формуються як накладні, так і акти виконаних робіт, а також заказ-наряди.

Роздрібні продажі

“BAS Малий бізнес” може використовуватися в автоматизованих і неавтоматизованих роздрібних торгових точках.

Підтримується ведення кількісно-сумового або сумового обліку.

Передбачено формування необхідної звітності, друк етикеток та цінників.

Постачання і закупівлі

В “BAS Малий бізнес” передбачено управління запасами підприємства.

Для забезпечення процесу купівель товарів, послуг і роботи з постачальниками автоматизовані операції:

 • реєстрація постачальників і контактної інформації
 • зберігання цін постачальників і конкурентів, друк прайс-листа контрагента
 • зберігання виду цін, виду знижки, виду цін контрагента за договором
 • зберігання інформації про користувача, що змінив ціну номенклатури контрагента
 • реєстрація і зберігання списку контактних осіб контрагентів і їх контактної інформації
 • реєстрація подій при взаємодії з постачальниками і підрядниками – вхідні і вихідні дзвінки, листи, зустрічі тощо
 • оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання
 • формування графіків постачань
 • розрахунок потреб в запасах, визначення дефіциту запасів, формування рекомендацій на поповнення запасів шляхом формування замовлень на виробництво або замовлень постачальникам.

Надходження товарно-матеріальних запасів на підприємство може відображатися за різними схемами:

 • надходження за плату від контрагента
 • придбання підзвітною особою
 • прийом на реалізацію від комісіонера
 • отримання давальницької сировини і матеріалів в переробку.

Запаси і склад

Для ведення обліку запасів підприємства на складах передбачені наступні функції:

 • роздільний облік запасів власних товарів, матеріалів, продукції, а також товарів, прийнятих і переданих на комісію, і матеріалів, прийнятих і переданих в переробку
 • облік довільних характеристик номенклатури (колір, розмір тощо), а також партій запасів
 • облік в розрізі комірок місць зберігання (зони, стелажі, полиці тощо)
 • переміщення запасів (між місцями зберігання, видача в експлуатацію і повернення з експлуатації, списання на внутрішні потреби)
 • резервування запасів (облік запасів і витрат в розрізі замовлень покупців)
 • використання ордерної схеми обліку запасів (прибуткові складські ордери, видаткові складські ордери)
 • друк етикеток і цінників.

Реалізована можливість проведення інвентаризації запасів – оприбутковування і списання запасів.

Роботи, послуги, виробництво

“BAS Малий бізнес” передбачений для управління процесами виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг.

Реалізовано специфікації для відображення технології виготовлення продукції, а також план-графіки, замовлення-наряди та замовлення.

Замовлення на виробництво мають такі особливості:

 • можуть бути джерелами забезпечення потреб за замовленнями покупців,
 • за замовленнями на виробництво розраховується потреба в матеріалах і комплектуючих,
 • у відкритих замовленнях на виробництво можуть бути розміщені потреби, утворені новими замовленнями покупців.

Продукція може бути переміщена між складами або підрозділами.

Для планування робіт є дві функції:

 • відрядні наряди – використовуються для видачі завдань на виконання технологічних операцій виробничого циклу виконавцям з відрядною оплатою праці; наряди можуть бути індивідуальними і бригадними
 • завдання на роботу – використовуються для планування завантаження співробітників у рамках внутрішніх або зовнішніх проектів.

Інформація про виконання робіт може використовуватися для розрахунку оплати праці, а також для оцінки ефективності роботи.

Для обліку витрат підприємства і розрахунку фактичної собівартості підтримуються такі функції:

 • облік фактичних витрат ведеться в необхідних розрізах у вартісному і натуральному вимірі
 • розподіл матеріальних і нематеріальних витрат, понесених на випуск, – може бути зроблено як за вказаний період, так і на підставі конкретного документу випуску
 • регламентний розрахунок фактичної собівартості випуску при закритті періоду
 • звіт про собівартість випущеної продукції і виконаних робіт.

Грошові кошти

“BAS Малий бізнес”  дає можливість вести облік грошових коштів та формувати платіжний календар.

Управління грошовими коштами включає:

 • облік руху грошових коштів в касі і на банківських рахунках
 • оформлення первинних документів банку та каси
 • розрахунки з підзвітними особами
 • формування платіжного календаря
 • інтеграція з системою “клієнт-банк”.

Зарплата і персонал

В “BAS Малий бізнес” реалізовано ведення кадрового обліку персоналу: оформлення на роботу, кадрове переміщення, звільнення.

Також передбачено облік робочого часу (табель) і розрахунок заробітної плати, податків (ПДФО) і внесків (ЄСВ).

Є можливість формувати аналітичні звіти за розрахунками з персоналом, нарахуванням та утриманням співробітників.

Майно

В “BAS Малий бізнес” можна вести облік майна (необоротних активів) основних засобів і нематеріальних активів організації: надходження, амортизація, продаж чи списання.

Фінанси

У програмі “BAS Малий бізнес” реалізована можливість ведення управлінського обліку, отримання управлінського балансу, формування і аналізу фінансового результату.

Формується оборотно-сальдова відомість, звіт про грошові кошти, доходи і витрати за будь-який проміжок часу.

Для обліку доходів і витрат використовується метод нарахування або касовий метод.

Аналітичний облік доходів і витрат ведеться в розрізі напрямів діяльності, підрозділів, замовлень покупців, статей (рахунків) доходів і витрат.

Фінансові звіти:

 • управлінський баланс
 • звіт про прибутки і збитки
 • звіт про рух грошових коштів.

Фінансові плани (бюджети):

 • прогнозний баланс
 • бюджет прибутків і збитків
 • бюджет руху грошових коштів.

Передбачений ефективний інструмент для керівника “Монітор керівника”, в якому зведені основні показники:

 • залишки грошових коштів на рахунках і в касах підприємства
 • дебіторська заборгованість – загальна, прострочена
 • кредиторська заборгованість – загальна, прострочена
 • прибутки і збитки
 • прострочені зобов’язання перед покупцями і замовниками за відвантаженням товарів і наданню послуг
 • прострочені зобов’язання постачальників і підрядників за постачання товарів і надання послуг.

Додатково можна отримати наступну інформацію:

 • загальні показники: продажі, доходи і витрати, стан обігових коштів (грошових коштів, запасів і дебіторської заборгованості)
 • грошові кошти: залишки і рух грошових коштів в розрізі статей, за період
 • дебіторська заборгованість: залишки і динаміка за період, за строками боргу
 • кредиторська заборгованість: залишки і динаміка за період, за строками боргу.

Інтеграція з програмами “BAS Бухгалтерія”, “BAS Роздрібна торгівля”

Обмін даними з програмами “BAS Бухгалтерія” і “BAS Роздрібна торгівля” двосторонній, з можливістю налаштування напрямів. Обмін здійснюється на рівні документів і довідкової інформації.

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Підтримка користувачів програмного продукту “BAS Малий бізнес” здійснюється за наявності діючого договору Інформаційно-технологічного супроводу (ІТС).

При купівлі програмного продукту ви отримуєте три місяці безкоштовного інформаційно-технологічного супроводу.

Якщо у вас залишились питання, або вам потрібна більш детальна консультація звертайтеся до наших спеціалістів за вказаними на сайті номерами телефонів або за допомогою форми замовлення консультації нижче.

Потрібна консультація?

Відповімо на всі запитання, просто заповніть форму

  Consulting GroupGolden Share

  Україна, Київ,
  вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6, поверх 11
  +38 (044) 237 72 76, +38 (093) 188 45 40